OVER ONS

www.wortlaut-translations.de

Wij hebben veel met elkaar gemeen:
  • Ervaring
    Wij beschikken over jarenlange praktijkervaring als freelancers en als vertalers en projectleiders.

  • Opleiding
    Wij hebben een universitaire opleiding in taal en cultuur gevolgd. Door onze studie en werkervaring in het buitenland, met name in Nederland, kennen wij de cultuur, de samenleving en de gewoontes van het land. Bij onze vertalingen houden wij daar rekening mee.

  • Betrouwbaarheid
    We werken al jarenlang samen binnen diverse netwerken.

Waarom is dat belangrijk?

Vooral voor literatuur, algemene teksten en zelfs voor bedrijfscorrespondentie geldt de stelregel dat moeilijkheden zien en herkennen een goede kennis van het land vereist. Daarbij zijn ervaringen die men persoonlijk ter plaatse opgedaan heeft, onmisbaar. Bovendien dient men ook de eigen taal perfect te beheersen, hetgeen verklaart waarom het zo belangrijk is dat wij ook universitair geschoold zijn in de Duitse taal.

Doorslaggevend voor de kwaliteit van de vertaling van vakteksten zijn specifieke vakkennis en het gebruik van de juiste stijl en terminologie. Ook is het belangrijk om te weten voor wie de tekst bedoeld is: voor een algemeen publiek of voor vakmensen.
Wij vullen elkaar aan op vele vakgebieden en wij zijn in staat om ook grotere opdrachten in een team te bewerken. Grotere vertaalopdrachten met databases worden met vertaaltechnologie zoals Trados en WordFast bewerkt.

Onze klanten zijn grote bedrijven in de IT-sector, uitgevers en advocaten.